NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

DERO Didactic System

Zdrowie poprzez ruch

Jedną z inicjatyw prospołecznych, którą stworzyła firma LfC dla województwa lubuskiego był autorski projekt „Zdrowie poprzez ruch”/ZpR który, ma służyć poprawie zdrowia społeczeństwa. Projekt został wpisany w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Lubuskiego.

Działalność charytatywna

15 krajów 60 polskich szpitali

Implanty DERO są stosowane w kilkudziesięciu ośrodkach medycznych na całym świecie! Międzynarodowy rynek zbytu (Europa, Azja, Ameryka Płn. i Pd., Afryka), sprzedaż własnych wyrobów w ponad 15 krajach (60 krajowych i 40 zagranicznych oddziałów neurologicznych i ortopedycznych). Odbiorcami technologii medycznych LfC są ośrodki medyczne z całego świata, między innymi z Belgii, Niemiec, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Turcji, Izraela, USA, Meksyku, Brazylii, RPA…

Specjalistyczne szkolenia dla lekarzy

Zgodnie z DERO Didactic System LfC prowadzi szkolenia i warsztaty dla chirurgów kręgosłupa. Jest akredytowaną jednostka Naczelnej Izby Lekarskiej/NIL posiadającą specjalistyczne uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla lekarzy chirurgów.

400 publikacji naukowych

Ponad 400 publikacji i referatów, w tym publikacji książkowych, skryptów, monografii, dwóch wydawnictw monotematycznych.

Sprzedaż patentu-IP do USA

Wyroby DERO skutecznie konkurują na rynkach Europy i Świata, czego spektakularnym dowodem są międzynarodowe patenty oraz sprzedaż własności intelektualnej (IP- Intellectual Properties) do USA. Sukces jest tym większy, gdyż to właśnie Stany Zjednoczone wiodą prym w świecie w dziedzinie implantologii kręgosłupa, a sprzedane polskie IP, w tym patent, stanowią pierwsze tego typu osiągnięcie po wojnie.

62 patenty i 179 zgłoszeń patentowych

Dzięki nowatorskiemu systemowi zarządzania IP, zwanemu QPa (Quick Patent), firma może się poszczycić do 2016r. 62 patentami i 179 zgłoszeniami patentowymi w kilkudziesięciu krajach na całym świecie.

Działalność B+R firmy LfC od 1989 r.

Firma LfC od początku istnienia prowadzi interdyscyplinarną działalność badawczo-rozwojową, tworzy wyroby i technologie medyczne do leczenia chirurgicznego kręgosłupa (implanty kręgosłupowe). W tym okresie zostało wdrożonych z sukcesem kilkadziesiąt projektów B+R.

90000 wyleczonych pacjentów

W latach 1989-2020 implanty firmy LfC pomogły wyleczyć prawie 90 tysięcy pacjentów z dysfunkcjami układu kostno-nerwowo-mięśniowego w obszarze kręgosłupa. Implanty DERO zastosowano, obok Polski, w wielu krajach Unii Europejskiej (m.in. w Niemczech, Irlandii, Włoszech, Szwajcarii czy Anglii), w Ameryce Środkowej i Południowej, a także w Izraelu. Efektywnie wspierały pracę chirurgów: ortopedów oraz neurochirurgów w stabilizowaniu i protezowaniu kręgosłupa od czaszki (stabilizacja potyliczno-szyjna OCAM – Occipito Cervical Anchorage Method), poprzez odcinek szyjny, piersiowy, piersiowo-krzyżowy do pogranicza biodrowo-krzyżowego (stabilizacja ISaF – IlioSacral autogenous Fusion) z dostępów operacyjnych przednich oraz tylnych. Wzrost zainteresowania kolejnych ośrodków …

(więcej…)