NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
 • PEEK Interbody Cage
  • C·DISC PEEK

   Najczęściej stosowany czop szyjny w Polsce!

   Proteza dysku szyjnego typu ”C·DISC PEEK” służy do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa w odcinku szyjnym. Jej zadaniem jest przywrócenie naturalnej wielkości przestrzeni międzytrzonowej oraz odtworzenie/zachowanie lordozy szyjnej.

   C·DISC PEEK” to najszersza gama dysków szyjnych zarówno pod względem rozmiarowym jak i typów wykonania. Protezy wykonane są z materiału klasyfikowanego jako tworzywo sztuczne – polimeru PEEK Optima (polyetheretherketone). Materiał ten jest odporny chemicznie w agresywnym środowisku fizjologicznym, nie uczula pacjenta, posiada zbliżone własności do kości kortykalnej, szczególnie w zakresie sprężystości. Protezy dostępne są w dwóch wersjach z karbowanymi powierzchniami zabezpieczającymi przed dyslokacją oraz z dodatkowymi 4 kolcami na karbowanych powierzchniach górnych i dolnych, wzmacniając utwierdzenie implantu w przestrzeni międzytrzonowej. Konstrukcja protezy stwarza doskonałe warunki do przerostu kostnego. Duży, odpowiednio ukształtowany otwór wewnątrz protezy oraz dodatkowe otwory w płaszczyznach bocznych pozwalają na łatwe wypełnienie przeszczepami kostnymi lub syntetycznym substytutem kości w postaci granulatu/proszku, pasty lub bloku. Możliwe jest połączenie z płytką szyjną.

   • FUNKCJE

    • Protezowanie wybranego fragmentu kręgosłupa w odcinku szyjnym;
    • Możliwość zaopatrzenia dwóch i więcej poziomów bez konieczności stosowania dodatkowej stabilizacji;
    • Możliwość połączenia za pomocą specjalnego gwintowanego szybkozłącza z płytką szyjną;
   • ZALETY i KORZYŚCI

    • Bezpieczna i prosta procedura;
    • Szeroka gama rozmiarowa implantu;
    • Wybór dopasowany do anatomii;
    • Śródoperacyjny komfort chirurga;
    • Tytanowe kolce na obu powierzchniach dysku:
     • jako znaczniki/markery do identyfikacji śród- i pooperacyjnej;
     • zwiększona pewność utwierdzenia w blaszkach granicznych trzonów;
    • Otwór przelotowy w dysku:
     • stwarzająca doskonałe warunki do przerostu kostnego;
     • możliwość zastosowania przeszczepów kostnych lub substytutów kości;

     

  Przypadki kliniczne

  cdisc-rtg

  Główne kroki procedury implantacji

  1. Przygotowanie miejsca implantacji- dysektomia i dystrakcja

  cdisc_procedure_01

  2. Dobór odpowiedniego rozmiaru implantu:
  a) próbnik szerokości i głębokości
  b) próbnik wysokości implantu

  cdisc_procedure_02a

  3. Wypełnienie przeszczepem kostnym lub substytutem kości i wprowadzenie implantu

  cdisc_procedure_03a

  cdisc_procedure_03b

  cdisc_procedure_03c

  4. Wykręcenie wprowadzacza dysku i wycofanie narzędzie z pola operacyjnego

  cdisc_procedure_04a

  cdisc_procedure_04b

  Kształty dysków – szeroka gama kształtów odzwierciedlających różne uwarunkowania anatomiczne

  cdisc_technology_02

  Syntetyczne substytuty kości

  Do dysków szyjnych oferowane jest wypełnienie w postaci granulatu/proszku, pasty lub bloku. Wszystkie substytuty są syntetycznym, biokompatybilnym (biozgodnym) i resorbowalnym ceramicznym materiałem do wypełniania ubytków kostnych z czysto fazowego beta-trójwapniowego fosforanu (β-TCP) – polecamy stosowanie substytutów Cerasorb/Curasan AG.

  cdisc_technology_02